ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA GASPAR DE PORTOLÀ
Benvolguts/des mares i pares, des de l’AFA i Quàlia us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars pel curs 2022 - 2023. Consulteu el funcionament de cada activitat, els preus i horaris i realitzeu la inscripció i pagament online.
OFERTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

És una activitat que va a càrrec del CLUB DE BÀSQUET DE BALAGUER i vol fomentar un estil de vida saludable, també treballar les habilitats motrius bàsiques mitjançant diferents jocs i activitats lúdiques relacionades amb els moviments tècnics del bàsquet. Es tracta d’una iniciació a aquest esport amb el qual es fomenta el treball en equip i la presa de decisions.
Patins
Activitat on els infants aprenen a moure’s amb un medi nou (els patins) d’una forma lúdica i a través del joc. Esport que aporta molts beneficis, tant físics com artístics i/o motricitat. El participant aprendrà a moure el cos i desplaçar-se sobre rodes.
Batucada
Vine a aprendre i a gaudir amb el ritme a través de la màgica experiència de formar part d'un conjunt instrumental de percussió; amb instruments variats i tot l'equipament necessari per descobrir la música d'es d'una òptica divertida, col·lectiva i plena d'interacció social. 
Activitats artístiques
Diverteix-te creant d’una manera divertida i amena. Converteix-te en un artista tot creant magnífiques manualitats amb tot tipus de materials.
Futbol sala
Iniciació futbol sala. És una activitat que vol fomentar un estil de vida saludable, també treballar les habilitats motrius bàsiques mitjançant diferents jocs i activitats lúdiques relacionades amb els moviments tècnics del futbol sala. Es tracta d’una iniciació a aquest esport amb el qual es fomenta el treball en equip i la presa de decisions. Es realitzaran trobades, de caràcter voluntari, amb d'altres equips
Robòtica
Taller de robòtica educativa a partir de la construcció de robots de Lego. L'activitat la duu a terme l'acadèmia Smart School. Totes les activitats es plantegen a partir de dinàmiques creatives i en petits grups, en un entorn de cooperació per superar els problemes plantejats amb el guiatge dels monitors.
Rubikids
En l'extraescolar de Rubikids treballem competencialment les matemàtiques a través del món de Rubik, un joc que ens permet la interiorització de coneixements, tot realitzant un aprenentatge significatiu i generant una experiència positiva en l'alumnat. La dinàmica de les sessions treballem a través diversos rubiks, acompanyats de reptes i activitats manipulatives amb l'objectiu de finalitzar el curs resolent la piràmide i/o cub de Rubik. A simple vista pot semblar un passatemps, però és un joc que vincula les matemàtiques tot ensenyant lògica, paciència, raonament, potència la curiositat als infants, la memòria i la visió espacial.
Ioga
Aquesta activitat té com a objectiu apropar als infants al ioga, oferint-los un espai de confiança i calma on des del joc, s’experimentin i es coneguin a sí mateixos, mitjançant les seves sensacions, i en relació al moviment, l’espai, la postura i els altres. Tot això combinant dinamisme i quietud, interiorització i exteriorització, meditació i descans.
Hip Hop
Activitat esportiva que combina exercicis de tonificació amb passos de balls. Les coreografies estan basades en passos senzills i repetitius que fa que sigui molt fàcil de seguir i no cal una preparació física en concret. Riure una bona estona sense parar de moure el cos!
Zomba kids
Classes musicals que combinen la gimnàstica, els jocs i el ball coreografiat. Milloren la concentració, la confiança en un mateix, augmenten el metabolisme i milloren la coordinació.
Taekwondo
Activitat per alliberar-se de l’estrès i agafar disciplina tot jugant i fent activitat física. Esport molt complet que treballa tot el cos, combinant especialment accions de braços i cames afavorint la coordinació de l'infant.
Petit xef
Taller per iniciar-se en el coneixement i el plaer d’experimentar la creativitat culinària i els aliments, descobrint la gran varietat de menjars de les nostres terres. Amb aquesta extraescolars es vol insistir en la importància d'una alimentació saludable i equilibrada. També es vol fomentar el treball en equip i les habilitats tècniques dels infants a la cuina. 
Caninoteràpia
Durem a terme activitats educatives, psicomotores i lúdiques amb el gos. Mentre els infants es diverteixen, els ensenyarem a com han d'interactuar i comunicar-se amb els gossos, les seves necessitats i a inculcar el respecte cap als animals. Diversos estudis demostren que en introduir un gos en les activitats es disminueix l'estrès i l'ansietat dels infants, els augmenta l'autoestima i l'autonomia, potenciem les seves habilitats de comunicació i relació personal fomentant el sentit de la responsabilitat.
Natació
Cursets de natació per a tots els nivells on els infants poden practicar i divertir-se dins l'aigua, es treballa la resistència, la coordinació, la destresa psicomotriu guanyant seguretat dels infants dins de l'aigua.
Anglès
L'objectiu principal és que els infants millorin el seu nivell de comprensió com d'expressió oral en la llengua anglesa en un ambient agradable i divertit amb tallers, jocs i activitats lúdiques. Coordinant-se amb el professor d'anglès respectiu per reforçar els conceptes i continguts que es realitzen a classe.
Infomeca
L'aprenentatge de l'ús del teclat d'ordinador, millora de la velocitat, coneixement i pràctica de documents bàsics, ús de paper de còpia i tabulacions i consolidació dels coneixement que es van adquirint. Un dels principals objectius d'aquesta activitat és que els infants puguin descobrir noves utilitats de la informàtica i dels ordinadors i els puguin ser útils, així com que agafin confiança i agilitat en l'escriptura mecanogràfica. 

EXTRAESCOLARS GASPAR DE PORTOLÀ
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
7:50 - 9:00 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12:30 - 13:30
NATACIÓ
(P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r)
RUBIKIDS
(4t, 5è, 6è)
NATACIÓ
(P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r)
INFOMECA
(3r, 4t, 5è, 6è)
BATUCADA
(primària)
ANGLÈS
(P3, P4, P5)
13:30 - 14:30   RUBIKIDS
(1r, 2n, 3r)
    IOGA
(P3, P4, P5)
16:30 - 17:30
FUTBOL SALA
(1r i 2n)
FUTBOL SALA
(3r, 4t, 5è, 6è)
FUTBOL SALA
(P4, P5, 1r i 2n)
FUTBOL SALA
(3r, 4t, 5è, 6è)
ROBÒTICA
(3r, 4t, 5è, 6è)
1,5h
HIP-HOP
(P3 a 6è)
TAEKWONDO
(tots els nivells)
IOGA
(4t, 5è, 6è)
BÀSQET
(P5 a 2n)
IOGA
(1r, 2n, 3r)
BÀSQUET
(3r a 6è)
CANINOTERÀPIA
(P3 a 6è)
PETIT XEF
(P3, P4, P5, 1R, 2N)
ZOMBA KIDS
(P3 a 3r)
PATINS
(P3 a 6è)
ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
(P3 a 2n)
ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
16:30 - 18:00
    ÀRAB
(grup 1)
  ÀRAB
(grup 1)
    ÀRAB
(grup 2)
  ÀRAB
(grup 2)

*Inscripcions de l'activitat d'àrab a través de l'AFA (envieu un correu a gaspardeportola.ampa@gmail.com)
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS.                                                                PREU

Natació (a càrrec de monitoratge de l'Ajuntament)           75€/trimestre

Futbol sala (a càrrec del Club de Futbol)                        42€/trimestre
Hip Hop (a càrrec de monitoratge de l'Ajuntament)           47€/trimestre
Infomeca (a càrrec de Robert Informatik)                        47€/trimestre
Robòtica (a càrrec de Robert Informatik)                        108€/trimestre
Taekwondo (a càrrec de Gimnàs Punt Esport)                 57€/trimestre
Anglès (a càrrec de Centre Cultural Balaguer)                  65€/trimestre
Rubikids                                                                    60€/trimestre
Ioga                                                                           47€/trimestre
Batucada                                                                   47€/trimestre
Activitats artístiques                                                  47€/trimestre
Patins                                                                        47€/trimestre
Zomba Kids                                                               47€/trimestre
Petit Xef                                                                     47€/trimestre
Caninoteràpia (a càrrec de Fud Theraphy)                      55€/trimestre
Bàquet Club de Bàsquet Balaguer                            47€/trimestre


*Serà obligatori ser soci/a de l'AFA per poder participar a les activitats organitzades per l'AFA i Quàlia.

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran trimestrals i es realitzaran a inici de cada trimestre.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

* Les quotes seran trimestrals i es giraran a principis de mes
de cada trimestre (octubre, gener i març).

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                               PREU

Matí                                         23€/mes

Tarda                                       23€/mes
Acollida puntual                        2€

Pack 25 dies                            40€        
            
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes

*Per fer ús del pack caldrà fer ús de l'aplicatiu i fer una inscripció habitual

*Per fer ús de l'acollida puntual, podreu pagar en efectiu a la monitora d'acollida
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny. Les acollides començaran el 5 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app.

És obligatori ser sòci/a de l'AFA per tal de participar en les activitats extraescolars

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició.

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).
Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!