ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA GASPAR DE PORTOLÀ
Benvolguts/des mares i pares, des de l’AFA i Quàlia us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars pel curs 2022 - 2023. Consulteu el funcionament de cada activitat, els preus i horaris i realitzeu la inscripció i pagament online.
OFERTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Breakdance
Ballant al ritme de la música breakdance aprendrem i experimentarem diferents formes i possibilitats de moviment. Treballant la coordinació, la flexibilitat, i el ritme, els infants gaudiran d'una activitat grupal interactuant entre ells i aprenen a moure el cos al ritme de la música. Consulta la fitxa de l'activitat.
 
Aquarel·la i Lettering
En aquesta activitat treballarem la creativitat i l'expressió artística a través de tècniques d'aquarel·la i lettering. Dins un ambient recreatiu els infants desenvoluparan la seva creativitat.
 
Futbol Sala
Iniciació a l'esport de futbol sala per fomentar un estil de vida saludable. En l'aprenentatge d'aquest esport, a banda d'aspectes tècnics com el domini de la pilota amb el peu es vol transmetre l'esport respectuós i el joc just, tenint en compte l'esportivitat i la cooperació. Consulta la fitxa de l'activitat.
Robòtica
Taller de robòtica educativa a partir de la construcció de robots de Lego. Totes les activitats es plantegen a partir de dinàmiques creatives i en petits grups, en un entorn de cooperació per superar els problemes plantejats amb el guiatge dels monitors.
Dibuix
L'activitat es caracteritza pel seu valor creatiu i de llibertat d'expressió, però sobretot d'experimentació amb les arts plàstiques. Dins d'un ambient recreatiu, buscarem desenvolupar allò que tots els infants fan: dibuixar, construir i imagina
Rubikids
En l'extraescolar de Rubikids treballem competencialment les matemàtiques a través del món de Rubik, un joc que ens permet la interiorització de coneixements, tot realitzant un aprenentatge significatiu i generant una experiència positiva en l'alumnat. La dinàmica de les sessions treballem a través diversos rubiks, acompanyats de reptes i activitats manipulatives amb l'objectiu de finalitzar el curs resolent la piràmide i/o cub de Rubik. A simple vista pot semblar un passatemps, però és un joc que vincula les matemàtiques tot ensenyant lògica, paciència, raonament, potència la curiositat als infants, la memòria i la visió espacial.
Natació
Cursets de natació per a tots els nivells on els infants poden practicar i divertir-se dins l'aigua, es treballa la resistència, la coordinació, la destresa psicomotriu guanyant seguretat dels infants dins de l'aigua.
Anglès
L'objectiu principal és que els infants millorin el seu nivell en la llengua anglesa, sempre centrant-nos en l'expressió oral, el joc i l'aprenentatge útil. Activitat realitzada a la mateixa escola.

 
EXTRAESCOLARS GASPAR DE PORTALÀ
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
7:50 - 9:00 Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida
12:30 - 13:30
NATACIÓ
(I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r)

Acompanyament per part de Quàlia
 
 
NATACIÓ
(I3, I4, I5, 1r, 2n, 3r)

Acompanyament per part de Quàlia
INFOMECA
(3r, 4t, 5è, 6è)

amb Robert Informatik
 
 
DIBUIX
(4t a 6è)

Amb Ramon Mayals
BREAKDANCE
(4t a 6è)

amb I Dansa Balaguer
13:30 - 14:30     DIBUIX
(1r a 3r)

Amb Ramon Mayals
BREAKDANCE
(2n i 3r)

amb I Dansa Balaguer
 
16:30 - 17:30
FUTBOL SALA
(I4, I5, 1r i 2n)

amb Jaume Canal
FUTBOL SALA
(3r, 4t, 5è, 6è)

amb Jaume Canal
FUTBOL SALA
(I4, I5, 1r i 2n)

amb Jaume Canal
FUTBOL SALA
(3r, 4t, 5è, 6è)

amb Jaume Canal
ROBÒTICA
(3r, 4t, 5è, 6è)
1,5h

amb Robert Informatik
Aquarel·la i Lettering
(4t a 6è)

amb la Mònica de Rubikids
Rubikids
(4t a 6è)

amb la Mònica de Rubikids
 
 
 
 
PETIT XEF
(I3, I4, I5, 1R, 2N)
  ANGLÈS
(I3 a I5)

amb Centre Cultural
     
Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida
16:30 - 18:00
 
 
 
 
ÀRAB
(grup 1)
 
 
ÀRAB
(grup 1)
ÀRAB
(grup 2)
ÀRAB
(grup 2)
ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
LES INSCRIPCIONS DE L'ACTIVITAT D'ÀRAB ES FARAN A TRAVÉS DE L'AFA  (enveiu correu o a gaspardeportola.ampa@gmail.com)
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 
ACTIVITATS PREU
Natació 75,75 €/trimestre
Dibuix  78€/trimestre
Futbol Sala 47€/trimestre
Infomeca 65€/trimestre
Taekwondo Pendent de confirmar
Anglès
Centre Cultural
72€/trimestre
Àrab *Inscripcions a través de l'AFA (envieu un correu a gaspardeportola.ampa@gmail.com)
Breakdance amb I Dansa  54€/trimestre
Rubikids 58,25€/trimestre
Aquarel·la i lettering 58,25€/timestre
Petit Xef 50,25€/trimestre
Robòtica
Robert Informatik
111€/trimestre
(1,5h/trimestre)
*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran trimestrals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
Matins de 7:50h a 9:00h 25,2€/mes
Tardes de 16:30h a 17:30h 28,8€/mes
Pack 25 dies 1h d'acollida 42,5€
*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.

 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 30 de setembre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 30 de maig. Les acollides començaran el 9 de setembre i s'acabaràn el 20 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran trimestrals i iguals cada trimestre, d'octubre a maig. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 615 95 34 84 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent. 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.). Consulta el nostre tutorial per guiar-te en l'ús de l'app.


A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!

Per a qualsevol dubte ens podeu trucar o enviar un Whats App 615 95 34 84.