ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA EL VINYET
Benvolguts/des mares i pares, des de l’AFA i Quàlia us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars pel curs 2022 - 2023. Consulteu el funcionament de cada activitat, els preus i horaris i realitzeu la inscripció i pagament online.
OFERTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Acompanyament a natació
Pels infants de Petits, hi haurà monitoratge que acompanyarà el grup de natació de l'escola a l'Espaigua. Si voleu fer ús d'aquest acompanyament, cal que us hi inscriviu com si fos una activitat com la resta.
Mecanografia
En aquesta activitat a càrrec de L'espardenyera Gràfica, aprendrem a fer ús del teclat de l'ordinador. Millorarem la velocitat, el coneixement i la pràctica de documents bàsics, l'ús de paper de còpia i tabulacions, consolidant així els coneixements que es van adquirint.
Tennis taula
Els nens i nenes aprendran les bases d'aquest esport, les seves normes. Amb el tenis taula es treballaran la coordinació, l'equilibri i l'autosuperació. 
Tastet d'esports
Varietat molt rica d’experiències motrius on s’aprenen aspectes tècnics i tàctics de diferents esports. El joc serà el protagonista indispensable de totes les sessions, ja que gràcies a aquest, els nostres alumnes poden assolir un millor coneixement dels continguts que se’ls hi presenten.
Ens Re-Movem, espai somnis
A través d’aquesta activitat, s’ofereix un espai íntim i proper als alumnes per tal que puguin esdevenir persones lliures i empoderades per viure una vida plena. La pràctica psicomotriu Acouturier, té com a objectiu promoure l'expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l'infant. En definitiva, vetllar per la millora del desenvolupament psíquic dels nens a través del cos.
Art i creativitat
Diverteix-te creant d’una manera divertida i amena. Converteix-te en un artista tot creant magnífiques manualitats amb tot tipus de materials.
Anglès Kia Ora
Kia Ora és un equip jove i dinàmic, que crea a l’aula un ambient amè, on els nens/-es es familiaritzen amb l’anglès i aprenen a comunicar-se amb naturalitat. Les classes seguiran diferents metodologies adaptades segons edat i nivell del grup, on predominaran les activitats col·laboratives, d’expressió, artístiques, rutines i on es treballin els valors, entre altres.
Escacs
Juga i practica escacs potenciant la memòria i la capacitat de concentració, des de la diversió i la màgia del joc. La naturalesa intel·lectual del joc ajuda a desenvolupar les capacitats intuïtives i estratègiques del nen/a en un entorn de respecte i educació. També potencien l’augment de la capacitat d’atenció i concentració, la millora de raonament lògic i de la memòria. Aprendre a estar en silenci serveix per fomentar i reforçar l’adquisició dels hàbits d’estudi i, en conseqüència incideix positivament en la millora del rendiment escolar
Espai Natura
El principal objectiu és que sortint d'escola els infants gaudeixin d'un espai de joc i aprenentatge a la natura. Un espai prou pautat per acompanyar-los a emocionar-se amb els seus colors, formes, textures, olors i sons perquè es vagin impregnant de la seva essència i la dels éssers vius que l'habiten, entre els quals nosaltres. Un temps prou lliure perquè puguin desenvolupar-s'hi sense presses, al ritme de la natura. El bosc de ribera, els camins entre camps de conreu i el bosc de Bartomeu seran la nostra aula. Tan sols quan faci molt fred o plogui adaptarem l'aula de bosc a una aula de l'escola i aprofitarem per manipular elements que haurem anat recol·lectant. Els observarem, els investigarem i deixarem volar la imaginació per fer art a partir d'alguns d'ells. *Mínim 10 infants i màxim 15 infants.
Jocs musicals
Ens divertirem a partir de la música i els seus elements (sons, ritmes, melodies, harmonia...) Amb la musicoteràpia, es treballa i es promou la comunicació, la relació amb els altres, l'aprenentatge, la mobilització, l'expressió, l'organització... Taller impartit per una musicoterapeuta qualificada.
Ukelele
Activitat a càrrec de ÀTIC Escola de Música. Iniciació al món musical a través del Ukelele. 
Mínim 4 alumnes i màxim 6 alumnes per sessió.
De dins a fora
Espai per treballar el reconeixement i expressió d'emocions. Treball de l'autoconcepte i autoestima. El bon desenvolupament emocional dels infants és fonamental per a la seva vida, els permetrà desenvolupar-se al seu entorn i a la societat de manera saludable i crear relacions més estables, sanes i desenvolupar una adequada autoestima.
Ioga
Aquesta activitat té com a objectiu apropar als infants al ioga, oferint-los un espai de confiança i calma on des del joc, s’experimentin i es coneguin a sí mateixos, mitjançant les seves sensacions, i en relació al moviment, l’espai, la postura i els altres. Tot això combinant dinamisme i quietud, interiorització i exteriorització, meditació i descans.
Jocs tradicionals
A través dels jocs més populars i tradicionals i d'una manera distesa i divertida, entrarem en relació amb els altres i coneixerem la seva cultura i tradicions.

*Per inscriure-us a l'activitat de Natació cal que envieu un correu a espaigua@gmail.com
*Si voleu fer ús de l'acompanyament, cal que feu la inscripció com amb la resta d'activitats
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS.                                                                           PREU

Tennis taula (a càrrec de GESPORT)                                        16€

Jocs tradicionals (a càrrec de GESPORT)                                 16€

Tastet d'esports (a càrrec de GESPORT)                                   16€

Ukelele (a càrrec de ÀTIC escola de Música)                             22€

Jocs musicals a càrrec de ÀTIC escola de Música)                    16€

Escas (a càrrec de Jose Ángel)                                                   16€

Ioga (a càrrec de Joana Abella)                                                   20€

Anglès (a càrrec de KIA Ora idiomes)                                          42€

Art i creativitat (a càrrec de l'espardenyera gràfica)                    16€

Mecanografia (a càrrec de l'espardenyera gràfica)                     16€

Espai Natura (a càrrec de SÀMARA)                                          28€

Ens re-movem (a càrrec d'ESPAI SOMNIS amb Raquel Tarrés   33€

De dins a fora expressem emocions (a càrrec de Sara Parra)   20€

*Espai Natura: 
*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.

PREUS CANGURATGE

CANGURATGE                         PREU

Matí                                         16€/mes

Migdia 1hora                           16€/mes

Tarda 1'5hora                          21€/mes

            
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny. Les acollides començaran el 5 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició.

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!