ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA EL VINYET
Benvolguts/des mares i pares, des de l’AFA i Quàlia us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars pel curs 2024 - 2025. Consulteu el funcionament de cada activitat, els preus i horaris i realitzeu la inscripció i pagament online.
OFERTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Mecanografia Vinyet
En aquesta activitat, aprendrem a fer ús del teclat de l'ordinador. Millorarem la velocitat, el coneixement i la pràctica de documents bàsics, l'ús de paper de còpia i tabulacions, consolidant així els coneixements que es van adquirint.
Tenis taula
Activitat a càrrec de Club Tenis Taula de Solsona. Els nens i nenes aprendran les bases d'aquest esport, les seves normes. Amb el tenis taula es treballaran la coordinació, l'equilibri i l'autosuperació. 
Psicomotricitat sistèmica
Activitat a càrrec de Raquel Tarrés. És la continuïtat de la psicomotricitat que els infants fan en horari lectiu i que tant els agrada. A través de la psicomotricitat sistèmica, la Raquel Tarrés d'Espai Somnis oferirà un espai de benestar i seguretat on s’afavoreix que els alumnes puguin esdevenir persones lliures i empoderades a través del joc simbòlic i la seva expressió. La pràctica psicomotriu, té com a objectiu promoure l'expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l'infant i permet vetllar per la millora del desenvolupament i benestars personals i socials a través del cos.
Anglès Imagine School of English
A càrrec de Imagine School of English. L'objectiu principal és que els infants millorin el seu nivell en la llengua anglesa. Les classes seguiran diferents metodologies adaptades segons edat i nivell del grup, on predominaran les activitats col·laboratives, d’expressió, artístiques, rutines i on es treballin els valors, entre altres.
Escacs Vinyet
A càrrec del Jose Ángel. Juga i practica escacs potenciant la memòria i la capacitat de concentració, des de la diversió i la màgia del joc. La naturalesa intel·lectual del joc ajuda a desenvolupar les capacitats intuïtives i estratègiques del nen/a en un entorn de respecte i educació. També potencien l’augment de la capacitat d’atenció i concentració, la millora de raonament lògic i de la memòria. Aprendre a estar en silenci serveix per fomentar i reforçar l’adquisició dels hàbits d’estudi i, en conseqüència incideix positivament en la millora del rendiment escolar
Tardes al Bosc
A càrrec de Sàmara. El principal objectiu és que sortint d'escola els infants gaudeixin d'un espai de joc i aprenentatge a la natura. Un espai prou pautat per acompanyar-los a emocionar-se amb els seus colors, formes, textures, olors i sons perquè es vagin impregnant de la seva essència i la dels éssers vius que l'habiten, entre els quals nosaltres. Un temps prou lliure perquè puguin desenvolupar-s'hi sense presses, al ritme de la natura. El bosc de ribera, els camins entre camps de conreu i el bosc de Bartomeu seran la nostra aula. Tan sols quan faci molt fred o plogui adaptarem l'aula de bosc a una aula de l'escola i aprofitarem per manipular elements que haurem anat recol·lectant. Els observarem, els investigarem i deixarem volar la imaginació per fer art a partir d'alguns d'ells. *Mínim 10 infants i màxim 15 infants.
Jocs musicals
Activitat a càrrec de ÀTIC Taller Musical. Ens divertirem a partir de la música i els seus elements (sons, ritmes, melodies, harmonia...) Amb la musicoteràpia, es treballa i es promou la comunicació, la relació amb els altres, l'aprenentatge, la mobilització, l'expressió, l'organització... Taller impartit per una musicoterapeuta qualificada.
Ukelele
Activitat a càrrec de ÀTIC Taller Musical. Iniciació al món musical a través del Ukelele. 
Mínim 4 alumnes i màxim 6 alumnes per sessió.
De dins a fora, expressem emocions
A càrrec de la Sara Parra.  Espai per treballar el reconeixement i expressió d'emocions. Treball de l'autoconcepte i autoestima. El bon desenvolupament emocional dels infants és fonamental per a la seva vida, els permetrà desenvolupar-se al seu entorn i a la societat de manera saludable i crear relacions més estables, sanes i desenvolupar una adequada autoestima.
Acompanyament a natació
Pels infants de Petits, hi haurà monitoratge que acompanyarà el grup de natació de l'escola a l'Espaigua. Si voleu fer ús d'aquest acompanyament, cal que us hi inscriviu com si fos una activitat com la resta.
Taller de contes creatius
Aquest taller està pensat pels nens i nenes d’Educació Infantil. Mitjançant aquesta activitat els farem viatjar a través de l’atractiu món dels contes, combinant els elements imaginaris amb el treball manual, cançó, dansa, expressió, titelles, jocs...

 
EXTRAESCOLARS EL VINYET
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:15 - 9:00 Canguratge matí Canguratge matí Canguratge matí Canguratge matí Canguratge matí
12:30-13:30
UKELELE
(mitjans i grans)

amb ÀTIC
DE DINS A FORA, expressem emocions
(3r a 6è)

amb la Sara Parra
DE DINS A FORA, expressem emocions
(3r a 6è)

amb la Sara Parra
UKELELE
(mitjans i grans)

amb ÀTIC
MECANOGRAFIA
(grans)
ESCACS
(mitjans i grans)

amb el José Ángel
ESCACS
(mitjans i grans)

amb el José Ángel
13:30 - 14:30
ESCACS
(mitjans i grans)

amb el José Ángel
ESCACS
(mitjans i grans)

amb el José Ángel
DE DINS A FORA, expressem emocions
(I3 a 2n)

amb la Sara Parra
 
 
 
 
DE DINS A FORA, expressem emocions
(I3 a 2n)

amb la Sara Parra
12:30 - 13:15 Canguratge migdia Canguratge migdia Canguratge migdia Canguratge migdia Canguratge migdia
16:30 - 17:30
Canguratge tarda Canguratge tarda Canguratge tarda Canguratge tarda Canguratge tarda
JOCS MUSICALS
(petits)

amb ÀTIC
 
 
 
 
CONTA-CONTES I CREATIVITAT
(I4 a 2n)

amb la Carme Camprubí
 
 
16:30 -
17:00
  ACOMPANYAMENT
NATACIÓ I4 i I5
ACOMPANYAMENT
NATACIÓ I3
   
16:30 - 18:00 PETIT XEF
(mitjans i grans)
PSICOMOTRICITAT SISTÈMICA
(petits i mitjans)

amb la Raquel Tarrés
ANGLÈS
(petits)

amb Imagine School of English
PSICOMOTRICITAT SISTÈMICA
(petits i mitjans)

amb la Raquel Tarrés
 
16:30 - 18:30 TARDES AL BOSC
(petits i mitjans)

amb Sàmara
  TENIS TAULA
(3r, 4t, 5è, 6è)

amb Club Tenis Taula Solsonès
   
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1 h
(Mecanografia, Petit Xef i Conta-contes i creativitat)
17,75€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE GESTIÓ EXTERNA:

 
ACTIVITATS PREU
Tenis Taula
amb CTT Solsona
18,50€
Ukelele
amb ÀTIC
*màxim 6 inscrits
24€
Jocs Musicals
amb ÀTIC
20,50€
Escacs
amb José Ángel
*màxim 8 inscrits
18€
Anglès
amb Imagine School of English
40€
Tardes de Bosc
amb Sàmara
*mínim 8 inscrits
44€
De dins a fora, expressem emocións
amb Sara Parra
33€
Acompanyament natació 14,75€
Pisicomotricitat Sistèmatica
amb Raquel Tarrés
(Espai Somnis)
45€
*Aquestes quotes son per a famílies sòcies de l'AFA. L'import es duplicarà en cas de ser família NO sòcia de l'AFA.

* Escacs: *Hi ha la possibilitat que al llarg del curs, el Jose Ángel us recomani comprar un llibre d'exercicis per seguir practicant.

*Per inscriure-us a l'activitat de Natació cal que envieu un correu a espaigua@gmail.com

*Si voleu fer ús de l'acompanyament, cal que feu la inscripció com amb la resta d'activitats


*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
 
PREUS CANGURATGE

 
CANGURATGE PREU
Matí: 8:00h - 9:00 h   22,5€/mes
4,2€ puntual
Matí: 8:15h -9:00h 17,3€/mes
 3,6€ puntal
Migdia 17,32€/mes
3,67€ puntual
Tarda 22,57€/mes
4,20€ puntual
*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 30 de setembre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 30 de maig


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de l'app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Més avall expliquem com inscriure-s'hi. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició.

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la CLASSE DE PROVA gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 615 95 34 84 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent. 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat a final de cada trimestre. A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.). 
Consulta el nostre tutorial per guiar-te en l'ús de l'app.

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin! 

Per a qualsevol dubte ens podeu trucar o enviar un WhatsApp 615 95 34 84