ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA ALBA
Benvolguts/des mares i pares, des de l’Ampa i Quàlia us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars pel curs 2020 - 2021. Consulteu el funcionament de cada activitat, els preus i horaris i realitzeu la inscripció i pagament online. 

MESURES COVID19 – es respectaran les mesures preventives i de seguretat i higiene que marca el Departament: 

  • Es respectaran les distàncies de seguretat (1,5m).
  • Es farà ús de la mascareta en tot moment.
  • El monitor/a anirà amb mascareta en tot moment. 
  • Es desinfectaran superfícies d’espais abans i després de l’activitat. 
  • Es promourà la freqüent higiene de mans. 
  • S’evitarà que els infants comparteixin material. En cas d’haver-ho de fer, es desinfectarà abans de cada ús. 

*Les activitats i el funcionament es poden veure afectats per com avanci la situació del COVID.
En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge
 

OFERTA D'ACTIVITAS EXTRAESCOLARS

MULTIESPORTS ESCOLA ALBA
Aquesta activitat té com a objectiu que cada participant treballi la motricitat segons la seva mobilitat i autonomia. Les sessions seran en grups molt reduïts per poder donar resposta a totes les necessitats. Segons el grup es treballarà la flexibilitat, la punteria, l’equilibri, caminades o també esports com bàsquet, ping-pong, bàdminton, entre altres.

La inscripció a les activitats serà anual, però la quota seguirà sent mensual.
La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà valida per tots els trimestres.
Si hi ha algú que es vulgui esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent mes posant-se en contacte amb Quàlia (Marina Minguell).
S’avisarà abans de passar la quota del següent mes.
La primera setmana d’activitats es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que truquin a Quàlia 973788309 (Marina) o enviïn un correu a marina@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es de cada activitat.
Extraescolars tots els dimarts de 17:00 a 18:30: 25 €/mes socis AMPA i 35€/mes No socis AMPA
Les activitats extraescolars s'iniciaran la primera setmana d’octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisaríem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) i finalitzaran la primera setmana de juny.
Les acollides començaran el dilluns 14 de setembre i finalitzaran el dimarts 22 de juny.
Recordem que Quàlia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Quàlia rebran un informe de seguiment de l’activitat a final de curs. A excepció de les activitats de gestió externa.
Podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el divendres 25 de Setembre a l’escola Alba.