ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA L'ÀLBER D'ALBESA
Benvolguts/des mares i pares, des de l’AFA i Quàlia us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars pel curs 2022 - 2023. Consulteu el funcionament de cada activitat, els preus i horaris i realitzeu la inscripció i pagament online.
OFERTA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Bàsquet
Es una activitat que vol fomentar un estil de vida saludable, també treballar les habilitats motrius bàsiques mitjançant diferents jocs i activitats lúdiques relacionades amb els moviments tècnics del bàsquet. Es tracta d’una iniciació a aquest esport amb el qual es fomenta el treball en equip i la presa de decisions.
Teatre i expressió
L’activitat de teatre des de la vessant lúdica amb el joc com a contingut principal. L’objectiu no és formar actors o actrius, sinó despertar el plaer per la creativitat i la expressió, aconseguint que els nens i nenes s’alliberin de prejudicis o timideses. També treballem les emocions per a infants a través de l'expressió artística.
Infomeca
L'aprenentatge de l'ús del teclat d'ordinador, millora de la velocitat, coneixement i pràctica de documents bàsics, ús de paper de còpia i tabulacions i consolidació dels coneixement que es van adquirint. Un dels principals objectius d'aquesta activitat és que els infants puguin descobrir noves utilitats de la informàtica i dels ordinadors i els puguin ser útils, així com que agafin confiança i agilitat en l'escriptura mecanogràfica. 
Gimnàstica
A l'activitat de gimnàstica rítmica els infants treballaran la coordinació, la flexibilitat i a resistència. Amb aquesta activitat es treballaran diferents valors com la companyonia, el respecte i la constància.

EXTRAESCOLARS ALBESA
Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
12:30 - 13:30
TEATRE
(1r a 3r)
Anglès Mr. English
4t
TEATRE
(4t a 6è)
Anglès Mr. English
4t
 
 
Anglès Mr. English
5è i 6è
Anglès Mr. English
5è, 6è
13:50-
14:50
 
 
ALOHA
 
 
ALOHA
Patinatge
(Consell Esportiu)
16:30 - 17:30
Bàsquet
(3r a 6è)
Anglès Mr. English
3r
Anglès Mr. English
P3 a 2n
Anglès Mr. English
3r (2 grups)
Música (llenguatge musical i orquestra)
Música
(instrumental)
Anglès Mr. English
P3 a 2n
Infomeca
(primària)
Bàsquet
(3r a 6è)
Gimnàstica
(P3 a P5)
(saleta)
MULTIESPORTS
(Consell Esportiu)
(infantil i primària)
Gimnàstica
(P3 a P5)
(saleta)
Berenem i Juguem Berenem i Juguem Berenem i Juguem Berenem i Juguem Berenem i Juguem
17:30 - 18:30   Gimnàstica
(1r a 6è)
(saleta)
  Gimnàstica
(1r a 6è)
(saleta)
 

ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AMPA

*Les inscripcions de les activitats en vermell les gestiona directament l’acadèmia o club que les ofereix. Per apuntar-s'hi contactar directament amb l'AMPA.
Els preus actuals son promocionals fins el 9 de setembre, a partir del 9 de setembre totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS              PREU

1 mes                           16€

Gimnàstica (1 dia)       17€

Gimnàstica (2 dies)      32€

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.


PREUS BERENEM I JUGUEM

ACTIVITATS              PREU

Fixe                         33€/mes
Puntual                        4€

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estan inclosos dins les quotes).

El període de preus promocionals durarà fins el dia 9 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!