ESTIU XL LA FULIOLA
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 26 de juliol 2024 

ESPAI
Escola Guillem Isarn (menjador)

HORARIS
MATÍ: 9h a 13h 
MENJADOR: 13h a 15h (juliol) 
MENJADOR amb carmanyola: 13h a 15h (agost) 

EDATS
Casalet: de I3 a 2n
Estiu XL: de 3r a 6è
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina de dilluns a divendres de 11:30h a les 13h 
Cursets de natació de dilluns a dijous (juliol)*
* La quota augmentara 5€ la setmana de cursets

TARIFES ESTIU XL
 
SETMANES PREU MATÍ COST SETMANA
1 41,80 €  41,80 €
2 81,60 €  40,80 €
3 119,40 €  39,80 €
4 155,20 €  38,80 €
5   194,00 € 38,80 €
*Activitat subvencionada per l'Ajuntament amb el programa Temps X Cures
 
SERVEIS HORARI PREU
Menjador juliol 13h a 15h 32,5€/setmana
Menjador juliol puntual 13h a 15h 7€/dia
Menjador agost
(amb carmanyola)
13h a 15h 20€/setmana
Menjador agost puntual
(amb carmanyola)
13h a 15h 5€/dia
Acampada Ens quedem a dormir al casal! 5€
L’ESTIU XL!

Aquest estiu fem una proposta nova pels nens i nenes més grans, de 4t de primària a 1r d'ESO!
A l'ESTIU XL, gaudeix de l'estiu i no t'aturis! Viuràs aventures inoblidables!

Activitats 100% dissenyades per aquestes edats: jocs cooperatius, reptes grupals, bicicletades, dinàmiques de grup, sortides a l'entorn, tallers, gimcanes... A diferència del Casalet i Casalot, deixem enrere activitats de fantasia relacionades amb un eix d'animació i proposem activitats autònomes i que fomenten l'esperit crític, explorant l'entorn i treballant el companyerisme i fent molta pinya! Realitzarem excursions setmanals a la natura, farem descoberta d'entitats locals, tallers de tota mena, i treballarem també valors com el respecte i la inclusió i la consciència ambiental!
 

1. Acceptem infants de cursos de 3r a 6è.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.  

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades. 

4. Preus promocionals fins el 2 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 3 s’augmentaran un 10%  els preus. 

5. Hi ha un mínim de 9 inscripcions/setmana perquè el Casalet pugui obrir i un mínim de 4 inscripcions/  setmana perquè es puguin tirar endavant les acollides. En cas de no poder realitzar-se s’informarà a  les famílies.  

6. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de juny es retornarà el 100% de l’import.  Del 3 al 21 de juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 25 de juny, un cop iniciada l’activitat,  només es retornarà el 25% de l’import.  

7. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Quàlia no es  responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès. 

8. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les  recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la  d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la  dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de  pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden  ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.  

9. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix  el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals  participen menors de 18 anys. 

10. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals. 

11. En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits,  degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals  i de participació.
 

1. Quan es gira la quota?
El gir bancaria es farà a principi de juliol. Si heu posat l'opció de 2 pagaments es gira la meitat a principi de juliol i l'altra meitat a principi d'agost. A principi de setembre es girarà tot el que quedi pendent.

En cas de cobrar setmanes que finalment no es realitzin, els retornarà la part proporcional.

2. En les estones de piscina, qui vigila els infants?
A totes les piscines que anem hi ha socorrista de la mateixa piscina, a la vegada, el monitor/a estarà amb tota l'atenció i acompanyant els infants en tot moment. Abans de començar el casal, es revisa i s'acorda el protocol amb els gestors de la piscina.

És obligatori portar "manguitos" o algun sistema de flotació, a tots els infants que no sàpiguen nadar.

3. Fins quan puc apuntar-me una altra setmana?
Sempre que hi hagi places, et pots apuntar al casal fins el dimecres de la setmana anterior.

4. Es pot apuntar dies puntuals o la meitat de la setmana?
No oferim aquesta opció, ja que la programació pedagògica de les activitats són setmanals i els infants perdrien el fil si no venen cada dia. I si només venen un dia no entendran el funcionament del casal i poden anar perduts. A més, a nivell organitzatiu ens és molt complicat la gestió dels grups d'infants i monitors amb tanta possibilitat d'altes i baixes.

5. On puc veure la programació d'activitats i material necessari?
Cap a mitjans de juny, un cop feta la formació amb tot l'equip de monitors penjarem una setmana model a la web. A part, cada setmana us entregarem l'horari corresponent amb les activitats concretes i tot el que necessiteu saber.
Hi ha un programa diferent cada setmana on treballem diversos valors. Cada setmana està relacionada amb un eix d'animació que ens introdueix totes les activitats que es van realitzant.

6. Com es fa la comunicació amb les famílies?
Ens comunicarem amb les famílies a través de l'aplicació de Quàlia. A l'app podreu veure les fotografies que publicaran els monitors i monitores, i també us podreu comunicar amb el/la coordinador/a en cas de necessitar-ho. També podreu parlar-hi cada dia en les entrades i sortides.

7. Com es gestionen al·lèrgies i medicacions?
Si algun participant està seguint un tractament mèdic o té alguna al·lèrgia cal indicar-ho a l'hora de fer la inscripció i també cal que s'indiqui en el full d'autorització que les famílies ompliran. També cal que es porti la medicació necessària per a cada dia, la recepta mèdica amb les dosis corresponents i l'autorització de subministrament de medicaments signats. El director/a del casal o monitor/a referent de l'infant seran els responsables de subministrar la medicació.
REUNIÓ DE FAMÍLIES 2024