INFORMACIO BÀSICA CASAL DE VILANOVA DE BELLPUIG
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES
Del 28 de Juny al 10 de Setembre de 2021

ESPAI
Casalet: Poliesportiu i diferents entorns del poble

HORARIS
Acollida matí de 8:30h a 9h
Matí:
Juliol de 9h a 12h
Juny, agost i setembre de 9h a 13h
Acollida migdia de 12:45h a 13:30h (a la zona esportiva)

EDATS
Casalet: de P3 a P5
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Es farà l’acompanyament dels infants que vagin als cursets de natació.

 
TARIFES  CASAL

*Tota aquesta proposta està feta en base a la normativa de les mesures del Covid-19 de l’estiu passat 2020, on l’activitat es dividia en grups de fins a 10 participats. De moment, la normativa marca a 6 infants/monitor, però es preveu que la normativa sigui igual que l’any passat.
 
CASALET - de 9h a 12h (juliol)

SETMANES           MATÍ        COST SETMANA    
1                            37,5€                37,5€  
2                               73€                36,5€ 
3                          106,5€                35,5€ 
4                             138€                34,5€
 
CASALET - de 9h a 13h (juny, agost i setembre)

SETMANES           MATÍ        COST SETMANA    
1                               49€                49€  
2                               96€                48€ 
3                             141€                47€ 
4                             184€                46€
5                             230€                46€
6                             276€                46€
7                             322€                46€
 
ACOLLIDES

Acollida de 8:30h a 9h- 5€/setmana
Acollida de migdia de 12:45h a 13:30h - 7€/setmana (a la zona esportiva)

Les condicions del casal es poden veure afectades segons l'evolució de la normativa que marqui el departament.

1. Acceptem infants de cursos de P3 a P5 (casalet de lleure) i de 1r de primària a 2n d'ESO (casal esportiu). Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes del setembre.

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

4. Hi ha l'opció de fer el pagament en 2 vegades.

5. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint laINSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

6. 10% de descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet.

7. Tots els infants han de tenir l'abonament de les piscines per poder gaudir-ne.

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.
 
9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

16. Cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.