INFORMACIO BÀSICA CASAL DE VILAGRASSA
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES
Del 28 de juny al 10 de setembre

ESPAI
Mòdul, pati de l’escola i diferents entorns del poble.

HORARIS
Matí de 9h a 13h
Acollida matí de 8.30h a 9h

Menjador de 13h a 15h 

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina, pendent de confirmació en funció de l'evolució de les obres i de la disponibilitat segons l'ajuntament.
TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.

SETMANES             MATÍ        COST SETMANA
1                              53,5€                53,5€
2                               105€                52,5€
3                            154,5€                51,5€
4                               202€                50,5€
5                            252,5€                50,5€
6                               303€                50,5€
7                            353,5€                50,5€
8                               404€                50,5€
9                            454,5€                50,5€
10                             505€                50,5€
11                           555,5€                50,5€
Acollida de matí de 8:30h a 9h- 6€/setmana
Menjado
r de 13h a 15h - 30€/setmana

1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes
del setembre.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. Si t’inscrius 8 setmanes o més, tens un 5% de descompte extra.

4. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet

5. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

6. Tots els nens/es han de tenir l’abonament de les piscines per poder gaudir-ne (pendent
de confirmació en funció de l,evolució de les obres i de la disponibilitat segons
l’Ajuntament).

7. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14
s’augmentaran un 10% els preus.

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui
realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el
100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia
28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas
que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part
proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material
adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet,
Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint
les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia
seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o
d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de
les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el
normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat
puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil
que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el
temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.ç

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les
condicions generals i de participació.