INFORMACIO BÀSICA CASAL DE LINYOLA
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 14 DE JUNY!
*Cal ser soci/a de l'AMPA per tal de participar al casalet.


DATES
Del 28 de juny al 13 d’agost i del 30 d’agost al 10 de setembre

ESPAI
Escola i diferents entorns del poble.

HORARIS
Matí de 9h a 13h
Menjador de 13h a 15h (amb carmanyola)

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Activitat de piscina pendent de confirmar


 

TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.

SETMANES            MATÍ        COST SETMANA


       1                      40,50 €             40,50 €


       2                      79,00 €             39,50 €


       3                    115,50 €             38,50 €


       4                    150,00 €             37,50 €


       5                    187,50 €             37,50 €


       6                    225,00 €             37,50 €


       7                    262,50 €             37,50 €


       8                    300,00 €             37,50 €


       9                    337,50 €             37,50 €


       10                  375,00 €             37,50 €


       11                  412,50 €             37,50 €


MENJADOR: 18€/setmana

1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes del setembre.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. Si t’inscrius 8 setmanes o més, tens un 5% de descompte extra.

4. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet

5. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

6. Tots els nens/es han de tenir l’abonament de les piscines per poder gaudir-ne.

7. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.