INFORMACIO BÀSICA CASAL DE PALAU D'ANGLESOLA
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 15 DE DESEMBRE!

DATES

23, 24, 27, 30 i 31 de desembre
2, 3 i 7 de gener

ESPAI
Escola

EDATS
De P3 a 6è

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida matinal 1 de 8.00h a 9.00h
Acollida matinal 2 de 8.30h a 9.00h
Acollida migdia de 13.00h a 13.30h


TARIFES  CASAL                    
HORARIS                 TOTS ELS DIES        DIES PUNTUALS

Matí                                68€ (80€)                        10€ (12€)
Acollida (30 min)            10€ (10€)                       2,5€ (2,5€)                          PROGRAMACIÓ CASAL

 

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. En cas de venir un sol dia, s'ha d'avisar sempre mínim el dia abans.

4. Preus promocionals fins el 15 de desembre. A partir del dia 16 s’augmentaran un 10% els preus.

5. S’ha de fer la inscripció per internet a www.lleurequalia.cat a partir de l'1 de desembre.

6. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

7. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 15 de desembre es retornarà el 100% de l’import. Del 16 al 22 de desembre es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 23 de desembre, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

8. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

9. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

10. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.