DATES
del 25 de juny al 6 de setembre

ESPAI
Poliesportiu, menjador de l’escola, piscines municipals i diferents entorns del poble

HORARIS
MATÍ: 9h a 13h

EDATS
Casalet: de I3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Cursets de dilluns a dijous del 25 de juny al 26 de juliol.

TARIFES CASAL
 
MESOS PREU
Juny i juliol 35€/setmana
Agost 30€/setmana
*Preu reduït gràcies per la subvenció de Temps per cures de l'Ajuntament. Sense la subvenció el casal tindria un cost de 46,50€/setmana al juliol i de 41,50€ a l'agost. 
 
ACTIVITAT HORARI PREU
Acampada Ens quedem a dormir al casal! 5€
ANEM DE GIRA!

Aquest estiu, l'Adú i la Fina, amb la seva granota Nota ens venen a buscar, necesisten ajuda!
Resulta que abans eren una banda de música molt gran, amb instruments de tota mena i cantants i ballarins, però últimament han perdut molts músics i s'han quedat només ells tres...
Estan preocupats perquè tenen molts bolos programats per tot l'estiu però amb només tres components, no podran tocar... Ens proposen ser part d'aquesta banda i ajudar-los a que no es perdi la música!

Amb l'ajuda de tots els nens i nenes del casal, tornarem a fer sonar les cançons d'aquesta banda de músics tan especial!

Coneixerem el Mr. Xst! un amant del silenci, que no suporta la música i ens vol fer la vida impossible...

Aconseguirem recuperar la banda i fer-la sonar per tots els pobles de la comarca? 
Veniu a descobrir-ho aquest estiu!

1. Acceptem infants de cursos de I3 a 6è. 

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. Hi ha un mínim de 9 inscripcions/setmana perquè el Casalet pugui obrir i un mínim de 4 inscripcions/ setmana perquè es puguin tirar endavant les acollides.

5. En cas de no poder realitzar-se s’informarà a les famílies. 

6. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 25 de juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. 

7. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Quàlia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

8. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 

9. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

10. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

11. En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits, degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades. 

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

13. A partir de 6 anys s’ha de tenir l’abonament de les piscines per poder accedir-hi. Sinó s’huarà de pagar l’import a part de l’entrada.