INFORMACIÓ BÀSICA CASALET LLAR D’INFANTS CASTELLSERÀ
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 26 DE MARÇ!

DATES
3, 4, 5 i 6 d'abril

ESPAI
Llar de l'escola El Terrall

HORARIS
Matí: 9 a 13h
Acollida: 8:30 a 9h

EDATS
De P1 a P3

PREUS
Matí: 15€
Acollida: 6,5€
*Si una família necessita el servei de l’acollida un dia puntual, el preu serà 2€ el dia.
EIX D'ANIMACIÓ
És primavera però els camps estan secs, les flors no neixen, els prats son marrons, els insectes no volen, i segueix sense ploure ni una gota... L'Abella Campanella enyora la primavera i els seus colors! Els infants del casal, descobrirem com recuperar la primavera gràcies a la conservació de l'aigua, la terra, els insectes, les llavors i la llum del sol!
Recuperem la primavera amb l'Abella Campanella! Pintem els camps de verd i fem renéixer les flors i volar els insectes!

1- Acceptem infants de cursos de P1 a P3.
 
2- Descompte del 5% a cada un dels germans.  

3- Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar s’avisarà a les persones afectades.

4- S’ha de fer la inscripció per l’aplicatiu de Quàlia: app.lleurequalia.cat

5- La quota del casalet es girarà en un sol pagament.

6- Preus promocionals fins el diumenge dia 26 de març. A partir de dilluns dia 27, s’augmentaran un 10% els preus.

7- No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia  no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

8- Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no segueixin les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o  permanentment. 

9- Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

10- En cas d'anul·lació o renúncia, amb causa justificada, fins el 4 de Juny es retornarà el 100% de l'import. Del 5 al 25 de Juny es retornarà el 50% de l'import i a partir del dia 26 de Juny, un cop iniciada l'activitat, només es retornarà el 25% de l'import per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

11- No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12- La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

13- Per qualsevol dubte ens podeu trucar a la coordinadora de Quàlia o enviar un correu a  casals@lleurequalia.cat

1. Quan es gira la quota?
El gir bancaria es farà a principi de juliol. Si heu posat l'opció de 2 pagaments es gira la meitat a principi de juliol i l'altra meitat a principi d'agost. A principi de setembre es girarà tot el que quedi pendent.

En cas de cobrar setmanes que finalment no es realitzin, els retornarà la part proporcional.

2. En les estones de piscina, qui vigila els infants?
A totes les piscines que anem hi ha socorrista de la mateixa piscina, a la vegada, el monitor/a estarà amb tota l'atenció i acompanyant els infants en tot moment. Abans de començar el casal, es revisa i s'acorda el protocol amb els gestors de la piscina.

És obligatori portar "manguitos" o algun sistema de flotació, a tots els infants que no sàpiguen nadar.

3. Fins quan puc apuntar-me una altra setmana?
Sempre que hi hagi places, et pots apuntar al casal fins el dimecres de la setmana anterior.

4. Es pot apuntar dies puntuals o la meitat de la setmana?
No oferim aquesta opció, ja que la programació pedagògica de les activitats són setmanals i els infants perdrien el fil si no venen cada dia. I si només venen un dia no entendran el funcionament del casal i poden anar perduts. A més, a nivell organitzatiu ens és molt complicat la gestió dels grups d'infants i monitors amb tanta possibilitat d'altes i baixes.

5. On puc veure la programació d'activitats i material necessari?
Cap a mitjans de juny, un cop feta la formació amb tot l'equip de monitors penjarem una setmana model a la web. A part, cada setmana us entregarem l'horari corresponent amb les activitats concretes i tot el que necessiteu saber.
Hi ha un programa diferent cada setmana on treballem diversos valors. Cada setmana està relacionada amb un eix d'animació que ens introdueix totes les activitats que es van realitzant.

6. Com es fa la comunicació amb les famílies?
Ens comunicarem amb les famílies a través de l'aplicació de Quàlia. A l'app podreu veure les fotografies que publicaran els monitors i monitores, i també us podreu comunicar amb el/la coordinador/a en cas de necessitar-ho. També podreu parlar-hi cada dia en les entrades i sortides.

7. Com es gestionen al·lèrgies i medicacions?
Si algun participant està seguint un tractament mèdic o té alguna al·lèrgia cal indicar-ho a l'hora de fer la inscripció i també cal que s'indiqui en el full d'autorització que les famílies ompliran. També cal que es porti la medicació necessària per a cada dia, la recepta mèdica amb les dosis corresponents i l'autorització de subministrament de medicaments signats. El director/a del casal o monitor/a referent de l'infant seran els responsables de subministrar la medicació.
REUNIÓ DE FAMÍLIES 2022