INFORMACIO BÀSICA CASAL DE CASTELLSERÀ
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 21 DE JUNY!

DATES
Del 29 de juny al 14 d'agost

ESPAI
Poliesportiu, piscines municipals i diferents entorns del poble.

HORARIS
Acollida de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Possibilitat d'un dia a la piscina, segons la normativa a aplicar-se a les piscines.

 
TARIFES  CASAL
SETMANES                   MATÍ       
1                                 40€(48€)                 
2                                80€ (96€)                
3                            120€ (144€)                 
4                            160€ (192€)              
5                            200€ (240€)                  
6                            240€ (288€)              
7                            280€ (336€)                 
*Entre parèntesis preus NO socis AMPA.
*Els preus inclouen neteja i desinfecció de l'espai.

Les condicions del casal es poden veure afectades segons l'evolució de la normativa que marqui el departament.

1. Acceptem nens i nenes de cursos de 3 a 12 anys. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Hi ha l'opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. Tots els nens/es han de tenir l'abonament de les piscines per poder-ne gaudir.

5. Preus promocionals fins el 21 de juny omplint la PRE-INSCRIPCIÓ. A partir del dia 22 s’augmentaran un 10% els preus.

6. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casalet.

7. S'ha de fer la Pre-inscripció per internetwww.lleurequalia.cat i més endavant us enviarem la inscripció definitiva.

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 21 de juny es retornarà el 100% de l’import. Del 22 al 28 de juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 29 de juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

15. Per a qualsevol dubte ens podeu trucar al 663 263 494 (Klara López - Coordinadora de Quàlia) o enviar un correu a klopez@aalba.cat.