INFORMACIO BÀSICA CASAL DE CASTELLSERÀ
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 9 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 6 de setembre

Els dies 14 de juliol i 15 d'agost són festius

ESPAI
Escola El Terrall

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida de 8.30h a 9.00h

EDATS
Casalet de P3 a 1r  /  Casalot de 2n a 6è

 
TARIFES  CASAL                   
SETMANA      MATÍ      ACOLLIDA 
1                       38€            5€
2                       74€          10€
3                     108€          15€
4                     140€          20€
5                     175€          25€
6                     210€          30€
7                     245€          35€
8                     280€          40€
9                     315€          45€ 
10                   350€          50€
11                   385€          55€

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. Preus promocionals fins el 9 de juny. A partir del dia 10 s’augmentaran un 10% els preus.

5. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casal.

6. S’ha de fer la inscripció per internet. www.casals.lleurequalia.cat

7. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

8. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

14. Tots els infants han de tenir l'abonament de les piscines per poder-ne gaudir.

15. A partir del mes de setembre acceptem infants de P2.