INFORMACIO BÀSICA CASAL DE CASTELLSERÀ
Fes la teva inscripció

DATES
Del 29 de juny al 31 de juliol 
(Es podrà començar el casal sempre i quan estiguem en fase 3)

ESPAI
Poliesportiu, piscines municipals i diferents entorns del poble.

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h

EDATS
Casalet: de 3 a 6 anys
Casalot: de 7 a 12 anys

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Possibilitat d'un dia a la piscina, segons la normativa a aplicar-se a les piscines.

 
TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
SETMANES                   MATÍ       
1                                 40€(48€)                 
2                                80€ (96€)                
3                            120€ (144€)                 
4                            160€ (192€)              
5                            200€ (240€)                  
6                            240€ (288€)              
7                            280€ (336€)                 
*Entre parèntesis preus NO socis AMPA CEIP el Terrall de Castellserà

Les condicions del casal es poden veure afectades segons l'evolució de la normativa que marqui el departament.

1. Acceptem infants de cursos de 3 a 12 anys. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Hi ha l'opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. Tots els nens/es han de tenir l'abonament de les piscines per poder-ne gaudir.

5. Si el grup es reduït es realitzarà un únic grup de casal, agrupant totes les edats.

6. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casalet.

7. S'ha de fer la inscripció per internetwww.lleurequalia.cat 

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 21 de juny es retornarà el 100% de l’import. Del 22 al 28 de juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 29 de juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

15. Per a qualsevol dubte ens podeu trucar al 663 263 494 (Klara López - Coordinadora de Quàlia) o enviar un correu a klopez@aalba.cat.

16.  Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
REUNIÓ DE FAMÍLIES