INFORMACIO BÀSICA CASAL VEDRUNA
Fes la teva inscripció
 
DATES
Del 28 de juny al 30 de juliol

ESPAI
Escola Vedruna i diferents entorns del poble

HORARIS
Acollida de 8h a 9h
Matí de 9h a 13h
Menjador de 13h a 14h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina un dia a la setmana

TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
SETMANES                   MATÍ       
1                                     46€                 
2                                     90€              
3                                   132€        
4                                   172€                    
5                                   215€    
Acollida de 8h a 9 - 10€/setmana
Menjador de 13h a 14h - 35€/setmana

REUNIÓ DE FAMÍLIES

1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è.

2. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

3. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

4. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

5. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

6. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

7. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

8. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.