INFORMACIO BÀSICA CASAL VEDRUNA
Fes la teva inscripció
 
DATES
Del 22 de juny al 4 de setembre)

(Es podrà començar el casal sempre i quan estiguem en fase 3)

ESPAI
Escola Vedruna i diferents entorns del poble

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
1 possible dia de piscina a la setmana pendent de les normes a aplicar-se a les piscines de Tàrrega.

TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
SETMANES                   MATÍ       
1                                     42€                 
2                                     82€              
3                                     120€        
4                                     156€                    
5                                     195€    
6                                     234€    
7                                     273€    
8                                     312€    
9                                     351€    
10                                    390€ 

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar és trucarà a les persones afectades.

4. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

5. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

6. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

7. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.
REUNIÓ DE FAMÍLIES