INFORMACIÓ BÀSICA CASAL DE VALLBONA
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 21 DE JUNY!

DATES
Del 29 de juny al 28 d'agost 
(Es podrà començar el casal sempre i quan estiguem en fase 3)

ESPAI
Sala de ball, pista esportiva, piscines i diferents entorns del poble.

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Una hora de pisicina cada dia


TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.

SETMANES            MATÍ        COST SETMANA
1                             50,50€               50,50€
2                                 99€                49.50€
3                               145€                48,50€
4                               190€                47,50€
5                           237,50€               47,50€
6                               285€                47,50€
7                           332,50€               47,50€
8                               380€                47,50€
9                           427,50€                47,50€
10                             475€                 47,50€
11                         522,50€                47,50€
12                             570€                 47,50€

Les condicions del casal es poden veure afectades segons l'evolució de la normativa que marqui el departament.

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Els residents tindran un 50% descompte.

4. Hi ha l'opció de fer el pagament en 2 vegades.

5. Preus promocionals fins el 21 de juny omplint la PRE-INSCRIPCIÓ. A partir del dia 22 s’augmentaran un 10% els preus.

6. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casalet.

7. s'ha de fer la -inscripció definitiva per internetwww.lleurequalia.cat

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. Sempre que és puguis començar a dia 22 juny: en cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 12 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 13 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

15. Per a qualsevol dubte ens podeu trucar al 663 263 494 (Klara López - Coordinadora de Quàlia) o enviar un correu a klopez@aalba.cat

16. Si t'inscrius 8 setmanes o més, tindràs un 5% de descompte extra.

17.  Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
REUNIÓ DE FAMÍLIES