INFORMACIO BÀSICA CASAL DE TÉRMENS
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 6 de setembre i cursets de natació de l'1 de juliol al 26 de juliol

ESPAI
Pavelló de Térmens, piscines municipals i diferents entorns de Térmens.

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida de 8:30h a 9.00h

EDATS
Casalet de P3 a 1r  /  Casalot de 2n a 6è

ACTIVITATS
Piscina cada dia i 4 dies de cursets de natació

 
TARIFES NOMÉS CURSETS                
SETMANA       NOMÉS CURSETS   
1                             24€ (30€)         
2                            48€ (60€)                         
3                            66€ (84€)                         
4                            80€ (104€)                                    
*Entre parèntesi, preus pels NO socis de l'AMPA de l'Escola.

TARIFES  CASAL                   
SETMANA      MATÍ        ACOLLIDA 
1               38€ (44€)           5€ (7€)
2               74€ (86€)       10€ (14€)
3             108€ (126€)     15€ (21€)
4             140€ (164€)     20€ (28€)
5             175€ (205€)     25€ (35€)
6             210€ (246€)     30€ (42€)
7             245€ (287€)      35€ (49€)
8             280€ (328€)      40€ (56€)
9             315€ (369€)      45€ (63€)
10           350€ (410€)      50€ (70€)
11           385€ (451€)      55€ (77€)
*Entre parèntesi, preus pels NO socis de l'AMPA de l'Escola.

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Preus promocionals fins el 29 de març. A partir del dia 30 s’augmentaran un 10% els preus.

4. S’ha de fer la inscripció per internet. www.lleurequalia.cat

5. En cas de venir un sol dia, s'ha de comunicar sempre mínim el dia abans.

6. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

7. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 29 de març es retornarà el 100% de l’import. Del 30 de març al 3 d'abril es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 4 d'abril, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

8. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

9. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

10. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.