INFORMACIO BÀSICA CASAL DE TÉRMENS
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 6 de setembre i cursets de natació de l'1 de juliol al 26 de juliol

ESPAI
Pavelló de Térmens, piscines municipals i diferents entorns de Térmens.

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida de 8:30h a 9.00h

EDATS
Casalet de P3 a 1r  /  Casalot de 2n a 6è

ACTIVITATS
Piscina cada dia i 4 dies de cursets de natació

 
TARIFES NOMÉS CURSETS                
SETMANA       NOMÉS CURSETS   
1                             24€ (30€)         
2                            48€ (60€)                         
3                            66€ (84€)                         
4                            80€ (104€)                                    
*Entre parèntesi, preus pels NO socis de l'AMPA de l'Escola.

TARIFES  CASAL                   
SETMANA      MATÍ        ACOLLIDA 
1               38€ (44€)           5€ (7€)
2               74€ (86€)       10€ (14€)
3             108€ (126€)     15€ (21€)
4             140€ (164€)     20€ (28€)
5             175€ (205€)     25€ (35€)
6             210€ (246€)     30€ (42€)
7             245€ (287€)      35€ (49€)
8             280€ (328€)      40€ (56€)
9             315€ (369€)      45€ (63€)
10           350€ (410€)      50€ (70€)
11           385€ (451€)      55€ (77€)
*Entre parèntesi, preus pels NO socis de l'AMPA de l'Escola.

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Preus promocionals fins el 15 de desembre. A partir del dia 16 s’augmentaran un 10% els preus.

4. En cas de venir un sol dia, s'ha de comunicar sempre mínim el dia abans.

5. S’ha de fer la inscripció per internet a www.lleurequalia.cat

6. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 15 de desembre es retornarà el 100% de l’import. Del 16 al 22 de desembre es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 23 de desembre, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

7. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

8. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

9. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

10. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

11. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.