INFORMACIO BÀSICA DELS CASALS DE SIDAMON
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 21 DE JUNY!

DATES
Del 29 de juny al 4 de setembre 
(Es podrà començar el casal sempre i quan estiguem en fase 3)

ESPAI
Escola, pista poliesportiva i diferents entorns del poble

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida de 8:45h a 13:15h 

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Ús de piscina pendent de la normativa de les piscines del poble.

 
TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
SETMANES                MATÍ          COST SETMANA      ACOLLIDA
1                                 39,50€              39,50€                     5€
2                                   77€                 38,50€                     10€
3                              112,50€               37,50€                     15€
4                                   146€               36,50€                     20€
5                              182,50€               36,50€                     25€
6                                   219€               36,50€                     30€
7                              255,50€               36,50€                     35€
8                                   292€               36,50€                     40€
9                               328,50€              36,50€                     45€
10                                  365€              36,50€                     50€
11                              401,50€              36,50€                     55€
12                                 438€               36,50€                     60€
* L'ajuntament subvenciona un 25% de les inscripcions als residents a Sidamon.
* 40% A FAMÍLIES NUMEROSES I MONOPARENTALS

Speaking
A càrrec de l'acadèmia Centre d'Estudis. Amb aquesta activitat es pretén que millorin el seu nivell de comprensió com d'expressió oral de la llengua anglesa en un ambient agradables i divertit amb tallers, jocs i activitats.
1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Preus promocionals fins el 21 de juny. A partir del dia 22 s’augmentaran un 10% els preus.

4. S’ha de fer la inscripció per internet. www.lleurequalia.cat

5. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si es fa ús de 4 setmanes de casalet.

6. En cas de venir un sol dia, s'ha de comunicar sempre mínim el dia abans.

7. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

8.  Sempre que és puguis començar a dia 22 juny: en cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 12 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 13 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.
REUNIÓ DE FAMÍLIES