INFORMACIO BÀSICA DELS CASALS DE SIDAMON
*REUNIÓ INFORMATIVA FAMÍLIES: 6 de juny a les 20.30h a la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Sidamon.
 

Aquest estiu et portem dues propostes. Escull entre el Casal de Lleure i descobreix el món dels Qualis o gaudeix de l'esport amb el Casal Estiu Esport.

DATES
Del 25 de juny al 6 de setembre

Els dies 15 i 23 d'agost no es realitzarà casal d'estiu, ja que és festiu.

ESPAI
Casal de Lleure: Escola de Sidamon, pista esportiva, local del ball, piscina i altres entorns del poble 
Casal Estiu Esport: Pista poliesportiva, parc del canal, local del ball, piscina i altres entorns del poble

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida de 8.45h a 13.15h

EDATS
Casal de Lleure: de P3 a 6è
Casal Estiu Esport: de P3 a 1r ESO

ACTIVITATS
Durant els cursets de natació (del 8 al 26 de juliol de 12.00h a 13.00h) es realitzarà piscina els dilluns, dimecres i divendres. La resta de setmanes es farà piscina cada dia.

TARIFES  CASAL                   
SETMANA      MATÍ      ACOLLIDA
1                       28€           5€   
2                       54€         10€
3                     78€         15€          
4                     100€         20€         
5                     125€         25€       
6                     150€         30€
7                     175€         35€
8                     200€         40€    
9                     225€         45€
10                   250€         50€
11                   275€         55€    
*40% de descompte per a famílies nombroses.
* El cost de la setmana és de 38€ dels quals l’ajuntament subvenciona 10€ , quedant a 28€ la setmana a partir de la quarta setmana a 25€.


Inscripcions Casalet Lleure
 
Inscripcions Casalet Esports 
 

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è al Casal de Lleure i de P3 a 1r d'ESO al Casal Estiu Esport. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. Preus promocionals fins el 9 de juny. A partir del dia 10 s’augmentaran un 10% els preus.

5. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casal.

6. S’ha de fer la inscripció per internet. www.casals.lleurequalia.cat

7. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

8. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 9 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12. 40% de descompte per a famílies nombroses i monoparentals.

13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

14. Acceptem infants de P2 a partir del mes de setembre.

15. Els infants a partir dels 5 anys hauran de tenir l'abonament de les piscines per poder-ne gaudir.