INFORMACIO BÀSICA DEL MINI-CASALET DE SANTA COLOMA (LLAR)
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!
LLAR D'INFANTS


DATES
Del 5 de juliol al 13 d'agost

ESPAI
Llar d'infants

HORARIS
Acollida
      matinal: 
de 8.30h a 9h
      migdia: de 13h a 13.30h
Matí de 9.00h a 13.00h

EDATS
Mini casalet: de P0 a P2

TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19.

SETMANES              MATÍ           ACOLLIDA (30 min)          
        1                            58€                    6€ 
        2                           114€                  12€ 
        3                           168€                  18€
        4                            220€                  24€
        5                            275€                  30€
        6                            330€                  36€
Acollides:
Acollida de matí de 8:30h a 9h - 6€/setmana
Acollida de migdia de 13h a 13:30h - 6€/setmana
 
REUNIÓ DE FAMÍLIES

  

 1. Acceptem infants de cursos de P0 a P2. 
 
 1. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 
 
 1. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.
 
 1. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la PRE-INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.
 
 1. S’ha de fer la PRE-INSCRIPCIÓ per internet. www.lleurequalia.cat i més endavant us enviarem la inscripció definitiva
 
 1. Hi ha un mínim de 7 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.
 
 1. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.
 
 1. Es recomana no dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Quàlia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.
 
 1. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 
 
 1. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.
 
 1. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.
 
 1. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.