MINI CASALET PREIXANA
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 6 de setembre del 2024

ESPAI
Llar de l’Escola Montalbà 

HORARIS
MATÍ: 9h a 13h 
MENJADOR: 13h a 15h

EDATS
Mini casalet: de I1 a I2
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina de dilluns a divendres  

TARIFES CASAL
 
SETMANES PREU MATÍ COST SETMANA
1 60,30 €  60,30 €
2 118,60 €  59,30 €
3 174,90 €  58,30 €
4 229,20 €  57,30 €
5 286,50 €  57,30 €
6 343,80 €  57,30 €
7 401,10 €  57,30 €
8 458,40 €  57,30 €
9 515,70 €  57,30 €
 
ACOLLIDA I MENJADOR HORARI PREU
Menjador 13h a 15h 32,5€/setmana
Menjador puntual 13h a 15h 7€/dia
Acampada Ens quedem a dormir al casal! 5€
ANEM DE GIRA!

Aquest estiu, l'Adú i la Fina, amb la seva granota Nota ens venen a buscar, necesisten ajuda!
Resulta que abans eren una banda de música molt gran, amb instruments de tota mena i cantants i ballarins, però últimament han perdut molts músics i s'han quedat només ells tres...
Estan preocupats perquè tenen molts bolos programats per tot l'estiu però amb només tres components, no podran tocar... Ens proposen ser part d'aquesta banda i ajudar-los a que no es perdi la música!

Amb l'ajuda de tots els nens i nenes del casal, tornarem a fer sonar les cançons d'aquesta banda de músics tan especial!

Coneixerem el Mr. Xst! un amant del silenci, que no suporta la música i ens vol fer la vida impossible...

Aconseguirem recuperar la banda i fer-la sonar per tots els pobles de la comarca? 
Veniu a descobrir-ho aquest estiu!

1. Acceptem infants de cursos de I3 a 6è.  

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.  

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades. 

4. Preus promocionals fins el 2 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 3 s’augmentaran un  10% els preus. 

5. Hi ha un mínim de 9 inscripcions/setmana perquè el Casalet pugui obrir i un mínim de 4  inscripcions/ setmana perquè es puguin tirar endavant les acollides. En cas de no poder realitzar-se  s’informarà a les famílies.  

6. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de juny es retornarà el 100% de  l’import. Del 3 al 21 de juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 25 de juny, un cop  iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import.  

7. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Quàlia no es  responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès. 

8. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les  recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la  d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la  dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de  pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden  ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.  

9. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix  el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals  participen menors de 18 anys. 

10. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals. 

11. En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits,  degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions  generals i de participació.

1. Quan es gira la quota?
El gir bancaria es farà a principi de juliol. Si heu posat l'opció de 2 pagaments es gira la meitat a principi de juliol i l'altra meitat a principi d'agost. A principi de setembre es girarà tot el que quedi pendent.

En cas de cobrar setmanes que finalment no es realitzin, els retornarà la part proporcional.

2. En les estones de piscina, qui vigila els infants?
A totes les piscines que anem hi ha socorrista de la mateixa piscina, a la vegada, el monitor/a estarà amb tota l'atenció i acompanyant els infants en tot moment. Abans de començar el casal, es revisa i s'acorda el protocol amb els gestors de la piscina.

És obligatori portar "manguitos" o algun sistema de flotació, a tots els infants que no sàpiguen nadar.

3. Fins quan puc apuntar-me una altra setmana?
Sempre que hi hagi places, et pots apuntar al casal fins el dimecres de la setmana anterior.

4. Es pot apuntar dies puntuals o la meitat de la setmana?
No oferim aquesta opció, ja que la programació pedagògica de les activitats són setmanals i els infants perdrien el fil si no venen cada dia. I si només venen un dia no entendran el funcionament del casal i poden anar perduts. A més, a nivell organitzatiu ens és molt complicat la gestió dels grups d'infants i monitors amb tanta possibilitat d'altes i baixes.

5. On puc veure la programació d'activitats i material necessari?
Cap a mitjans de juny, un cop feta la formació amb tot l'equip de monitors penjarem una setmana model a la web. A part, cada setmana us entregarem l'horari corresponent amb les activitats concretes i tot el que necessiteu saber.
Hi ha un programa diferent cada setmana on treballem diversos valors. Cada setmana està relacionada amb un eix d'animació que ens introdueix totes les activitats que es van realitzant.

6. Com es fa la comunicació amb les famílies?
Ens comunicarem amb les famílies a través de l'aplicació de Quàlia. A l'app podreu veure les fotografies que publicaran els monitors i monitores, i també us podreu comunicar amb el/la coordinador/a en cas de necessitar-ho. També podreu parlar-hi cada dia en les entrades i sortides.

7. Com es gestionen al·lèrgies i medicacions?
Si algun participant està seguint un tractament mèdic o té alguna al·lèrgia cal indicar-ho a l'hora de fer la inscripció i també cal que s'indiqui en el full d'autorització que les famílies ompliran. També cal que es porti la medicació necessària per a cada dia, la recepta mèdica amb les dosis corresponents i l'autorització de subministrament de medicaments signats. El director/a del casal o monitor/a referent de l'infant seran els responsables de subministrar la medicació.
REUNIÓ DE FAMÍLIES 2023