INFORMACIO BÀSICA CASAL DE PREIXANA
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 6 de setembre

ESPAI
Poliesportiu, piscines municipals i diferents entorns del poble.

EDATS
Casalet de P3 a 1r  /  Casalot de 2n a 6è

HORARI
Acollida de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Menjador de 13.00h a 15.00h

ACTIVITATS
Piscina tots els dies i 3 dies de cursets a la setmana


TARIFES CASAL                    
SETMANA      MATÍ   DINAR   ACOLLIDA
1                       38€       30€          5€
2                       74€       60€        10€
3                     108€       85€        15€
4                     140€     114€        20€
5                     175€     142€        25€
6                     210€     170€        30€
7                     245€     199€        35€
8                    280€      227€        40€
9                    315€      255€        45€
10                  350€      284€        50€
11                  385€      312€        55€   

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è.

2. Descompte del 5% per cada germà inscrit.

3. Preus promocionals fins el 15 de desembre. A partir del dia 16 s’augmentaran un 10% els preus.

4. S’ha de fer la inscripció per internet a: www.lleurequalia.cat a partir del dia 1 de desembre.

5. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

6. En cas de venir un sol dia, s'ha de comunicar sempre el dia abans.

7. No es contemplen ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

8. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 15 de desembre es retornarà el 100% de l’import. Del 16 al 22 de desembre es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 23 de desembre, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.