INFORMACIO BÀSICA CASAL DE PREIXANA
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!
Organitza: Ajuntament de Preixana i Quàlia


DATES
Del 28 de juny al 10 de setembre

ESPAI
Poliesportiu l i diferents entorns del poble

EDATS
Casalet de P3 a 1r
Casalot de 2n a 6è


HORARIS
Matí de 9h a 13h
Menjador de 13h a 15h


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina tots els dies l'última horaTARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19.


SETMANES            MATÍ        COST SETMANA        MENJADOR


1                             55,5€              55,5€                            30€


2                             109€               54,5€                            60€


3                           160,5€              53,5€                            80€


4                              210€              52,5€                          110€


5                           262,5€              52,5€                          140€


6                              315€              52,5€                          170€


7                           367,5€              52,5€                          200€


8                              420€              52,5€                          230€


9                            472,5€             52,5€                          260€


10                             525€             52,5€                          290€


11                           577,5€            52,5€                          320€


REUNIÓ DE FAMÍLIES

1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes del setembre.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. Si t’inscrius 8 setmanes o més, tens un 5% de descompte extra.

4. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet

5. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

6. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

7. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

8. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals
participen menors de 18 anys.

12. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions
generals i de participació.