INFORMACIO BÀSICA CASAL DEL POAL
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 9 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 10 de setembre

ESPAI
Escola del Poal

EDATS
Casalet de P3 a 1r  /  Casalot de 2n a 6è

HORARI
Matí de 9.00h a 13.00h


TARIFES CASAL                    
SETMANA         MATÍ     
1                          38€                 
2                          74€                 
3                        108€                
4                        140€                 
5                        175€                 
6                        210€                 
7                        245€                
8                        280€                 
9                        315€               
10                      350€
11                      385€                 
*Preus subvencionats per l'AMPA
 

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Preus promocionals fins el 15 de desembre. A partir del dia 16 s’augmentaran un 10% els preus.

4. En cas de venir un sol dia, s'ha de comunicar sempre mínim el dia abans.

5. S’ha de fer la inscripció per internet a www.lleurequalia.cat a partir de l'1 de desembre.

6. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

7. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 15 de desembre es retornarà el 100% de l’import. Del 16 al 22 de desembre es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 23 de desembre, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.


8. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

9. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

10. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.