INFORMACIO BÀSICA CASAL DEL POAL
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 14 DE JUNY!

DATES
Del 22 de juny al 10 de setembre
(Es podrà començar el casal sempre i quan estiguem en fase 3)

ESPAI
Sala polivalent, camp d'esports i diferents entorns del poble.

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è


TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. 

SETMANES            MATÍ        COST SETMANA
1                            48,50€                  48,50€
2                                 95€                 47,50€
3                          139,50€                 46,50€
4                               182€                 45,50€
5                           227,50€                  45,50€
6                               273€                  45,50€
7                          318,50€                  45,50€
8                               364€                  45,50€
9                           409,50€                  45,50€
10                             455€                  45,50€
11                         500,50€                  45,50€
12                             546€                  45,50€
*L'AMPA i l'Ajuntament col·labora amb una subvenció de 2€ per cada infant/setmana.
 

1. Acceptem infants de cursos de P1 a 6è. Places limitades a 15 inscrits.

2. Per poder participar al casal, cal estar escolaritzat a l'escola El Roser El Poal

3. Descompte del 5% a cada un dels germans.

4. Descompte del 5% si vens les tres setmanes.

5. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar s’avisarà a les persones afectades.

6. S’ha de fer la inscripció per l’aplicatiu de Quàlia: app.lleurequalia.cat

7. Hi haurà l’opció de fer el pagament en dues vegades.

8. Preus promocionals fins el dilluns 13 de Desembre. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no segueixin les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

11. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 14 de desembre es retornarà el 100% de l’import. Del 15 al 22 de desembre es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 23 de desembre, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

15. Per qualsevol dubte ens podeu trucar a la coordinadora de Quàlia o enviar un correu a casals@lleurequalia.cat
REUNIÓ DE FAMÍLIES