INFORMACIO BÀSICA CASAL D'ORGANYÀ
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES
Del 28 de Juny al 6 d’agost

ESPAI
Casal dels jubilats

EDATS
Casalet de P3 a 1r
Casalot de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Casalot: 1 dia a la setmana de kayac.
Casalet i casalot: piscina 2 dies a la setmana

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h
TARIFES  GENERALS CASAL 
*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
 
CASALET (de P3 a 1r)

SETMANES               MATÍ              COST SETMANA

       1                       49,00 €             49,00 €


       2                       96,00 €             48,00 €


       3                      141,00 €            47,00 €


       4                      184,00 €            46,00 €


       5                      230,00 €            46,00 €


       6                      276,00 €            46,00 €


 
CASALOT (de 2n a 6è)

SETMANES               MATÍ              COST SETMANA

       1                        64,00 €              64,00 €


       2                      126,00 €              63,00 €


       3                      186,00 €              62,00 €


       4                      244,00 €              61,00 €


       5                      305,00 €              61,00 €


       6                      366,00 €              61,00 €


REUNIÓ DE FAMÍLIES

1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes
del setembre.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

4. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet

5. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

6. Tots els nens/es han de tenir l’abonament de les piscines per poder gaudir-ne.

7. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.