INFORMACIO BÀSICA CASAL DE MOLLERUSSA
Fes la teva inscripció

DATES
Del 28 de juny al 3 de setembre

ESPAI
Escola Ignasi Peraire, piscines municipals i diferents entorns del poble.

EDATS
Casalet: P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

HORARIS
Matí: De 8.30h a 13.30h

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
- Dos dies a la setmana algunes activitats del casal es faran en anglès per aprendre’l d’una manera dinàmica a través de les activitats, jocs lúdics i recreatius. Segons l’edat i el nivell del grup es treballarà diferent vocabulari i l’speaking de les activitats corresponents.
- Piscina una hora cada dia

LLOC D'INSCRIPCIÓ

A través de la nostra pàgina web: www.lleurequalia.cat o bé, online a www.mollerussa.cat.
*Cal fer la inscripció com a màxim el dimecres de la setmana anterior a la que es vulgui començar l’activitat

 

PREUS PER SETMANA

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.

39€ per setmana i infant

DESCOMPTES SUBVENCIONATS PER L'AJUNTAMENT 
 • 5% de descompte en la inscripció del segon germà en la mateixa setmana.
 • 5% de descompte per a famílies nombroses o monoparentals (adjuntar fotocòpia de la documentació acreditativa).

REUNIÓ DE FAMÍLIES

  

 1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes del setembre.

 

 1. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 

 

 1. Si t’inscrius 8 setmanes o més, tens un 5% de descompte extra

 

 1. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet

 

 1. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

 

 1. Per poder gaudir de les piscines, els nens/es no és obligatori que tinguin l’abonament de les piscines.
   

 2. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

 

 1. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

 

 1. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

 

 1. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 

 

 1. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

 

 1. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

 

 1. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.