INFORMACIO BÀSICA CASAL DE GOLMÉS
DATES
Del 25 de juny al 10 de setembre.
El dies 5 i 6 d'agost (Festa Major) i el 15 d'agost (dia festiu) no hi haurà casalet.

ESPAI
Gimnàs de l'escola de Golmés

EDATS
Casalet de P3 a 1r  /  Casalot de 2n a 6è

HORARI
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida de 8.30h a 13.30h

ACTIVITATS
Piscina cada dia a última hora 


TARIFES  CASAL                    
SETMANA     MATÍ    ACOLLIDA
1                      38€            5€                              
2                     72€           10€                             
3                   100€           15€                
4                   120€           20€           
5                   150€           25€                         
6                   175€           30€                              
7                   200€           35€                             
8                   220€           40€                              
9                   240€           45€                              
10                 250€           50€                             
*Preus subvencionats per l'ajuntament
 

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 20% de descompte a cada germà inscrit.

3. 20% de descompte per a persones amb discapacitat i famílies monoparentals.

4. Durant el mes de setembre s'accepten infants de P2.

5. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

6. S’ha de fer la inscripció per internet. www.casals.lleurequalia.cat

7. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

8. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.