INFORMACIO BÀSICA CASAL DE BELLPUIG
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 14 DE JUNY!

Casal organitzat per l'AMPA de l'escola Valeri Serra i Quàlia, amb la col·laboració de l'ajuntament de Bellpuig.


DATES
Del 22 de juny al 10 de setembre 
(Es podrà començar el casal sempre i quan estiguem en fase 3)

ESPAI
Escola i diferents entorns del poble.

HORARIS
Acollida de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Menjador de 13.00h a 15.00h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Possibilitat d'1h al dia a la piscina, segons la normativa a aplicar-se a les piscines.

 
TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
*Per participar del casal és imprescindible formar part de l'AMPA de l'escola Valeri Serra.

SETMANES            MATÍ        COST SETMANA
1                                41,5€                  41,5€
2                                 81€                    40,5€
3                             118,5€                   39,5€
4                               154€                    38,5€
5                            192,5€                    38,5€
6                               231€                    38,5€
7                           269,5€                     38,5€
8                              308€                     38,5€
9                           346,5€                     38,5€
10                            385€                     38,5€ 
11                         423,5€                     38,5€
12                           462€                      38,5€
 
 
TARIFES  ACOLLIDA I MENJADOR
SETMANES            ACOLLIDA        MENJADOR
1                                   5€                      30€
2                                10€                       60€
3                                15€                       90€  
4                               20€                      120€
5                               25€                      150€
6                               30€                      180€
7                               35€                      210€
8                              40€                       240€
9                              45€                       270€
10                           50€                        300€ 
11                           55€                        330€
12                           60€                        360€

Les condicions del casal es poden veure afectades segons l'evolució de la normativa que marqui el departament.

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Si t'inscrius 8 setmanes o més, tindràs un 5% de descompte extra.

4. Hi ha l'opció de fer el pagament en 2 vegades.

5.  Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.

6. Preus promocionals fins el 14 de juny omplint la PRE-INSCRIPCIÓ. A partir del dia 15 s’augmentaran un 10% els preus.

7. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casalet.

8. s'ha de fer la inscripció per internetwww.lleurequalia.cat 

9. Hi ha d'haver un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

10. Sempre que és puguis començar a dia 22 juny: en cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 12 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 13 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

11. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

12. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

13. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

14. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

15. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

16. Per a qualsevol dubte ens podeu trucar al 663 263 494 (Klara López - Coordinadora de Quàlia) o enviar un correu a klopez@aalba.cat.
REUNIÓ DE FAMÍLIES