INFORMACIO BÀSICA CASAL DE BELLPUIG
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

Casal organitzat per l'AMPA de l'escola Valeri Serra i Quàlia, amb la col·laboració de l'ajuntament de Bellpuig.


DATES
Del 28 de juny al 9 de setembre

ESPAI
Escola Valeri Serra, piscines i diferents entorns del poble.

HORARIS
Acollida de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Menjador de 13.00h a 15.00h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina dos dies a la setmana

 
TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
*Per participar del casal és imprescindible formar part de l'AMPA de l'escola Valeri Serra.

SETMANES            MATÍ        COST SETMANA
1                              42,5€                    42,5€
2                                 83€                    41,5€
3                            121,5€                    39,5€
4                               158€                    39,5€
5                            197,5€                    39,5€
6                               237€                    39,5€
7                            276,5€                     39,5€
8                               316€                     39,5€
9                            355,5€                     39,5€
10                             395€                     39,5€ 
11                           434,5€                    39,5€


TARIFES  ACOLLIDA I MENJADOR

SETMANES            ACOLLIDA        MENJADOR
1                                5€                       30€
2                              10€                        60€
3                              15€                        90€  
4                              20€                      120€
5                              25€                      150€
6                              30€                      180€
7                              35€                      210€
8                              40€                       240€
9                              45€                       270€
10                            50€                        300€ 
11                            55€                        330€
REUNIÓ DE FAMÍLIES

1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. Si t’inscrius 8 setmanes o més, tens un 5% de descompte extra.

4. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet

5. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

6. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

7. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui
 realitzar es trucarà a les persones afectades.

8. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint
les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.
 
11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.