INFORMACIO BÀSICA CASAL DE BARBENS
Fes la teva inscripció
 
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES
Del 28 de juny al 10 de setembre
ESPAI
Poliesportiu i diferents entorns del poble

HORARIS
Matí de 9.30h a 13.30h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Possibilitat de piscina

TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19.
SETMANES            MATÍ        COST SETMANA
1                             55,5€              55,5€
2                             109€               54,5€
3                           160,5€              53,5€
4                              210€              52,5€
5                           262,5€              52,5€
6                              315€              52,5€
7                           367,5€              52,5€
8                              420€              52,5€
9                            472,5€              52,5€
10                             525€              52,5€
11                           577,5€              52,5€
REUNIÓ DE FAMÍLIES

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes del setembre.

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Si t'inscrius 8 setmanes o més, tindràs un 5% de descompte extra.

4. Hi ha l'opció de fer el pagament en 2 vegades.

5. Tots els nens/es han de tenir l'abonament de les piscines per poder-ne gaudir. O bé tenir-ne l'entrada.

6. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

7. 10% de descompte a les colònies de Quàlia (torn3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet.

9. Hi ha d'haver un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

10. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

11. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

12. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

13. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

14. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

15. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

16.  Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.