INFORMACIO BÀSICA CASAL D'ARBECA
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES
Del 28 de juny al 10 de setembre

ESPAI
Local el cau de La Petjada i diferents entorns del poble.

HORARIS
Acollida de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Una hora de piscina cada dia!
Farem l'acompanyament als cursets de natació.
Farem moltes sortides a la natura i per l'entorn del poble. Així doncs, cal que els infants duguin cada dia el material necessari per poder caminar.

 

TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.


SETMANES            MATÍ        COST SETMANA


1                              42,5€                    42,5€


2                                 83€                    41,5€


3                            121,5€                    39,5€


4                               158€                    39,5€


5                            197,5€                    39,5€


6                               237€                    39,5€


7                            276,5€                     39,5€


8                               316€                     39,5€


9                            355,5€                     39,5€


10                             395€                     39,5€ 


11                           434,5€                    39,5€


Acollida de 8:30h a 9h - 6€/setmana


 

 
REUNIÓ DE FAMÍLIES

1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes del setembre.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. Si t’inscrius 8 setmanes o més, tens un 5% de descompte extra.

4. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet

5. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades..

7. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.