INFORMACIO BÀSICA ESPLAI ESPRAI
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!
L'ajuntament de Tàrrega i Quàlia organitzen l'esplai esprai

DATES
Del 28 de juny al 10 de setembre Escola MMM
Del 5 de juliol al 10 de setembre Escola Àngel Guimerà

ESPAI
A escollir entre Escola Angel Guimerà o l'Escola MMM

EDATS
Minicasalet P3 i P4
Casalet de de P5 a 1r
Casalot de de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina un dia a la setmana
HORARIS
Acollida
      matinal 1: 
de 8h a 9h
      matinal 2: de 8.30h a 9h
      migdia: de 13h a 13.30h

Matí de 9.00h a 13.00h
Menjador de 13h a 15h (només al MMM)
Tardes de 15h a 18h (només al MMM)


TARIFES  GENERALS CASAL 

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.   

ESPLAI ESPRAI

SETMANES             MATÍ      ACOLLIDA (30min)
        1                           43€                     6€
        2                           84€                    12€ 
        3                          123€                   18€
        4                          160€                   24€
        5                          200€                   30€ 
        6                          240€                   36€
        7                          280€                   42€
        8                          320€                   48€
        9                          360€                   54€
        10                        400€                   60€
        11                        440€                    66€

MENJADORS, ACOLLIDES I TARDES
SETMANES     ACOLLIDA (30min)    MENJADOR      TARDA
1                          6€                          30€                   30€
2                          12€                        60€                   60€
3                          18€                        90€                   90€
4                          24€                      120€                 120€
5                          30€                      150€                 150€
6                          36€                      180€                 180€
7                          42€                      210€                 210€
8                          48€                      240€                 240€
9                          54€                      270€                 270€
10                        60€                      300€                 300€
11                        66€                      330€                 330€

Acollida de 8h a 9h- 12€/setmana
Acollida de 8:30h a 9h- 6€/setmana
Acollida de 13h a 13:30h- 6€/setmana
Menjador de 13h a 15h (només al MMM)- 30€/setmana
Tardes de 15 a 18h (només al MMM)- 30€/setmana
REUNIÓ DE FAMÍLIES

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes del setembre.

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Si t'inscrius 8 setmanes o més, tindràs un 5% de descompte extra.

4. Hi ha l'opció de fer el pagament en 2 vegades.

5. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

6. 10% de descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet.

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

15.  Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.