INFORMACIO BÀSICA CAMPUS D'ESTIU DE LA FULIOLA
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 12 DE JUNY!


DATES
Del 27 de juny al 2 de setembre

ESPAI
Gimnàs i menjador de l'escola, piscines municipals i diferents entorns del poble

EDATS
Casalet de 3r a 6è


HORARIS
Matí de 9h a 13h
Menjador de 13.00h a 15.00h 
*El mes d'agost, servei amb carmanyola de casa.


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina: Natació de dilluns a dijous el mes de juliol.
Agost pendent de confirmar.


 

TARIFES  CASAL + NATACIÓ


SETMANES         MATÍ        COST SETMANA        


1                          44,5€                 44,5€                       


2                             87€                 43,5€                        


3                        127,5€                 42,5€                  


4                           166€                 41,5€                    


5                        207,5€                 41,5€                      


6                           249€                 41,5€                    


7                        290,5€                 41,5€                   


8                           332€                 41,5€                    


9                        373,5€                 41,5€                      


10                         415€                 41,5€ 


El preu del menjador al mes de juliol és de 32,5€ per setmana.


El preu del menjador al mes d'agost (carmanyola) és de 19€ per setmana.


El preu per setmana augmentarà 2€ per les famílies no sòcies de l'AFA.
Aquests preus tenen en compte la subvenció del PMOE de l’Escola Guillem Isarn.
En cas que a l'agost no es faci natació, el preu s'abaratirà 5€/setmana.
EIX D'ANIMACIÓ CAMPUS D'ESTIU

La proposta de Campus d’Estiu té com a objectiu una programació més allunyada de la fantasia de l'eix de Casalet i Casalot amb activitats d’exploració, cooperació i esportives. Es combinaran també amb activitats proposades per talleristes dels quals podrem aprendre totes les seves habilitats realitzant tallers conjunts. També es deixarà part de la programació setmanal oberta, per tal que els mateixos infants i joves puguin proposar com acabar la setmana, o quina activitat realitzar un dia puntual. Les activitats principals seran excursions, dinàmiques de grup i activitats cooperatives amb objectius conjunts, com per exemple: creació d’un escape room, aprendre a fer macramé, taller de ioga, curses d’orientació, gimcanes de descoberta de l’entorn, entre d’altres.

1- Acceptem infants de cursos de I3 a 6è. 

2- En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 

3- 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet.

4- Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

5- Preus promocionals fins el 4 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 5 s’augmentaran un 10% els preus.

6- Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

7- En cas d'anul·lació o renúncia, amb causa justificada, fins el 4 de Juny es retornarà el 100% de l'import. Del 5 al 25 de Juny es retornarà el 50% de l'import i a partir del dia 26 de Juny, un cop iniciada l'activitat, només es retornarà el 25% de l'import per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

8- No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

9- Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 

10- Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11- No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12- En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits, degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades. 

13- La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

1. Quan es gira la quota?
El gir bancaria es farà a principi de juliol. Si heu posat l'opció de 2 pagaments es gira la meitat a principi de juliol i l'altra meitat a principi d'agost. A principi de setembre es girarà tot el que quedi pendent.

En cas de cobrar setmanes que finalment no es realitzin, els retornarà la part proporcional.

2. En les estones de piscina, qui vigila els infants?
A totes les piscines que anem hi ha socorrista de la mateixa piscina, a la vegada, el monitor/a estarà amb tota l'atenció i acompanyant els infants en tot moment. Abans de començar el casal, es revisa i s'acorda el protocol amb els gestors de la piscina.

És obligatori portar "manguitos" o algun sistema de flotació, a tots els infants que no sàpiguen nadar.

3. Fins quan puc apuntar-me una altra setmana?
Sempre que hi hagi places, et pots apuntar al casal fins el dimecres de la setmana anterior.

4. Es pot apuntar dies puntuals o la meitat de la setmana?
No oferim aquesta opció, ja que la programació pedagògica de les activitats són setmanals i els infants perdrien el fil si no venen cada dia. I si només venen un dia no entendran el funcionament del casal i poden anar perduts. A més, a nivell organitzatiu ens és molt complicat la gestió dels grups d'infants i monitors amb tanta possibilitat d'altes i baixes.

5. On puc veure la programació d'activitats i material necessari?
Cap a mitjans de juny, un cop feta la formació amb tot l'equip de monitors penjarem una setmana model a la web. A part, cada setmana us entregarem l'horari corresponent amb les activitats concretes i tot el que necessiteu saber.
Hi ha un programa diferent cada setmana on treballem diversos valors. Cada setmana està relacionada amb un eix d'animació que ens introdueix totes les activitats que es van realitzant.

6. Com es fa la comunicació amb les famílies?
Ens comunicarem amb les famílies a través de l'aplicació de Quàlia. A l'app podreu veure les fotografies que publicaran els monitors i monitores, i també us podreu comunicar amb el/la coordinador/a en cas de necessitar-ho. També podreu parlar-hi cada dia en les entrades i sortides.

7. Com es gestionen al·lèrgies i medicacions?
Si algun participant està seguint un tractament mèdic o té alguna al·lèrgia cal indicar-ho a l'hora de fer la inscripció i també cal que s'indiqui en el full d'autorització que les famílies ompliran. També cal que es porti la medicació necessària per a cada dia, la recepta mèdica amb les dosis corresponents i l'autorització de subministrament de medicaments signats. El director/a del casal o monitor/a referent de l'infant seran els responsables de subministrar la medicació.
REUNIÓ DE FAMÍLIES 2023