INFORMACIÓ CAMP LOCAL D'ORGANYÀ
Fes la teva inscripció

CAMP LOCAL D'ORGANYÀ 

DATES

Del 13 al 27 de Juliol 

ESPAI
Punt de trobada: Centre cívic d'Organyà

HORARIS
Matí de 09:00 a 13:00

EDATS
Joves de 1r a 4t d'ESO

PROJECTE A REALITZAR
Durant dues setmanes, les joves tindran l’oportunitat de trobar un espai jove on es realitzaran tot tipus d'activitats. La idea principal serà treballar la cohesió de grup i la transformació, tot animant a les joves a participar sempre del que fem. Teatre, xerrades inspiradores amb persones, visites, dansa, piscina, excursions, jocs, voluntariat, gestió emocional etc... Valorem molt positivament que les joves participin del casal ja que junts/es trobarem la manera de passar una estona de gaudi i d'aprenentatge constant!

PREU DEL CAMP
SETMANES            MATÍ        
1                              30€         
2                              60€     

1. El jove participant es compromet a assistir durant tots els dies marcats al punt de trobada de feina tècnica en l'horari de 09:00 a 13:00.

2. Cal assistir els 15 dies de forma presencial i en l'horari marcat.

3. Durant aquest horari el jove haurà de complir amb els acords establerts i no podrà abandonar el camp sense una autorització dels seus familiars/tutors.

4. Està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant el camp de treball.

5. En cas de mal comportament Quàlia coop, es reserva el dret d'expulsar el/la jove del camp de treball.

6. El jove no pot portar amics en cap de les activitats ni en la feina tècnica, si no ha estat inscrit en el termini establert.

7. En cas de faltar al camp local per malaltia o causa justificada s'haurà de comunicar per telèfon al monitor.

8. En cas d'al·lèrgies o malalties rellevants que l'organització hagi de saber, siusplau comuniqueu-ho al coordinador de camp perquè en pugui fer seguiment.

9. En cas de que el jove participant hagi aportat alguna quota per participar del camp, aquesta no serà retornable si les causes d'anul·lació són alienes a l'organització.

10. Per tal de que el jove rebi la gratificació s'ha d'haver assistit un mínim de 12 dies al camp podent-ne fallar 3.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.